http://leif.lege.net/


Sidan om Leif

- frihets- och sanningsextremist -
- sanningssägare -


Denna sida länkar till de flesta aspekter av vem Leif Erlingsson är på 'nätet'.


Nutid med betoning på samhälle

Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå - http://lege.net/ - startade 2009-11-07.  (Några äldre artiklar.)  [SV]

Ett urval av Leif Erlingssons artiklar - http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/ startade 2009-02-19 först på wordpress.com som ett artikelarkiv huvudsakligen av äldre artiklar.  [SV]

Leif Erlingsson's Blog - http://leiferlingsson.lege.net/ - startade 2008-12-01 först på wordpress.com.  (Några äldre artiklar.)  [EN]

Presentation av Leif Erlingsson 2010-05-05 09:25.  [SV]

Presentation av Leif Erlingsson 2008-10-29 16:00.  [SV]

Presentation av Leif Erlingsson Fri Apr 14 00:00:00 MEST 2006.  [SV]

Leif's blogg http://blog.lege.net/ - startade i juli 2005, som annonserades "här".  [SV]

Också i juli 2005, lite tidigare, startade Leif http://life.lege.net/  [SV+EN]

I slutet av juli 2005 startade Leif dessutom http://mediekritik.lege.net/  [SV]

Nutid med betoning på ett trossystem jag känner väl till

Om Mormonkyrkan, en oberoende Svensk site om Mormoner.  (Sedan den 15 mars 2004 är Leif INTE mormon.)  [SV]

Några år tillbaka, med betoning på samhälle

En site och mailinglista för att diskutera propaganda i media.  http://propaganda.lege.net/  [EN]

En site och mailinglista för att diskutera hur USA verkar gå mot diktatur.  http://uscrisis.lege.net/  [SV]

Några år tillbaka, inom ramen för det trossystem jag då tillhörde, med betoning på samhälle

Detta är en site av en mormon - Leif 2003 - som argumenterar mot USA:s farliga politik.  http://ldsvswar.lege.net/  [EN]
(Resurssidan från ovanstående är mycket bra, http://ldsvswar.lege.net/resources/)

Även bland svenska mormoner försökte Leif väcka politisk medvetenhet. År 2002 och framåt. http://sdh.lege.net/  [SV]

Längre tillbaka i tiden, då Leif var en riktigt välprogrammerad mormon, om tro och sånt

Leif Erlingsson's personliga hemsida Updaterad 13 oktober 2001  http://lege.com/leif/  [SV]

Satir och ironi, några exempel

We are America.  (Oktober 2003)  [EN]
(GWB 31 januari 2002: ``At some point we may be the only ones left.  That's okay with me.  We are America.'')

A Parable About Truth.  Ironiserar över skiftande "sanningar" i mormonkyrkan.  (April 2004)  [EN]
(Svensk översättning.)  [SE]

Söndagsskoleklass a la' Leif Erlingsson september 2004  (För att förstå denna måste man ha varit mormon.)  [SE]
Gospel Doctrine Class a la' Leif Erlingsson September 2004  (Samma som ovan, fast på Engelska.)  [EN]

Ett par av mina politiska teckningar finns här.  (Januari 2005 och augusti 2005.)  [SE]

Länge sedan

En hemsida om Linux.  (1997 och 1998.)  [EN]

En text jag skrev 1988-05-11 som jag återfann med Google.  [SE]

http://www.google.com/search?&q=Erlingsson+Sendmail  = Googla Erlingsson Sendmail  [EN]

http://www.google.com/search?&q=Erlingsson+Linux  = Googla Erlingsson Linux  [EN]

En av träffarna:  Impressions reading Peter H. Salus `A Quarter Century of UNIX'  (September 1997) [EN]

Här är någon annan som har nämnt mig, det hittade jag i dag(!):
Yahoo! Got Sendmail to queue!!  Sök på mitt namn inne i sidan!  (1996) [EN]

Googla ~ 2006

http://www.google.com/search?&q=%22Leif+Erlingsson%22+Bush  = Googla "Leif+Erlingsson" Bush  [EN+SV]

http://www.google.com/search?&q=%22Leif+Erlingsson%22+Fred  = Googla "Leif+Erlingsson" Fred  [SV]

Googla ~ 2010

http://www.google.com/search?&q=%22Leif+Erlingsson%22  = Googla "Leif+Erlingsson"  [EN+SV]

http://www.google.com/search?&q=%22Leif+Erlingsson%22+%2Bsanning  = Googla "Leif+Erlingsson" +sanning  [SV]

http://www.google.com/search?&q=%22Leif+Erlingsson%22+%2Benergi  = Googla "Leif+Erlingsson" +energi  [SV] (Prova med andra ord än "energi", som med medvetande.)

http://www.google.com/search?&q=%22Leif+Erlingsson%22+%2Benergy  = Googla "Leif+Erlingsson" +energy  [EN] (Try with other words than "energy", as with consciousness.)

http://www.google.com/search?q=%22Leif+Erlingsson%22+%2B%22Abdel-Masih+Wazir%22  = Googla "Leif+Erlingsson" +"Abdel-Masih Wazir"  [EN+SV]

HOME

Copyleft © 2006-2010 Leif Erlingsson or author.

Updated  15 May 2010